S2Energy – inteligentny system zarządzania energią.

Dlaczego zarządzanie energią się opłaca … i jest konieczne?

Koszty energii elektrycznej stanowią często jeden z największych kosztów operacyjnych wielu przedsiębiorstw. Od kilku lat ceny energii w Polsce ciągle rosną i wszystko wskazuje na to iż trend ten nie zmieni się w najbliższym czasie.

W celu ograniczenia kosztów operacyjnych przedsiębiorcy podejmują szereg różnych działań optymalizacyjnych, począwszy od weryfikacji faktur za prąd oraz negocjowanie umów na jego dostawę, doradztwo energetyczne, inwestycje w bardziej wydajne i/lub energooszczędne urządzenia, inwestycje w OZE, czy też wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania energią zgodnych z normą ISO 50001. Co więcej, tzw. duże przedsiębiorstwa (tj. zatrudniające > 250 pracowników lub o obrotach > 50 mln EUR) są zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej zobowiązane do sporządzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Z obowiązku zwolnieni są tylko przedsiębiorcy posiadający wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią określony we właściwych normach (norma ISO 50001) lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

Podstawą jednak wszystkich ww. działań i warunkiem sukcesu jest … INFORMACJA!!! A dokładnie dane o tym ile energii i w jaki sposób
ją zużywamy w naszym przedsiębiorstwie.  

Czym jest S2Energy ? 

S2Energy to system monitorowania i zarządzania zużyciem energii w czasie rzeczywistym oparty o inteligentne liczniki oraz technologię
chmurową. Jego zaletą jest prosty i funkcjonalny interface oraz możliwość szybkiej instalacji bez konieczności podłączania okablowania, czy też wstrzymywania produkcji na dłuższy czas. Zainstalowane w szafach sterowniczych/elektrycznych liczniki za pomocą WIFI lub komunikacji GSM przesyłają dane do chmury, gdzie są analizowane oraz prezentowane użytkownikowi w postaci przyjaznych grafik oraz wykresów.  Podstawowe funkcjonalności systemu obejmują: 

– monitorowanie w czasie rzeczywistym poziomu zużycia energii (kWh) oraz automatyczna analiza danych i wyznaczanie trendów zużycia (dobowe, miesięczne, roczne itp.) 

– alarmowanie o nietypowych i nagłych zmianach w trendach zużycia (znaczne wzrosty lub spadki), 

– strażnik mocy i alarmowanie o przekroczeniach poziomu zamówionej mocy czynnej. 

– monitorowanie produkcji energii z paneli fotowoltaicznych, 

– analiza i prezentacja kosztów zużycia energii w określonych okresach czasu i w podziale na monitorowane systemy, 

– narzędzie symulacji efektów planowanych działań modernizacyjnych
w oparciu o dane o rzeczywistym zużyciu oraz zakładanym poziomie redukcji konsumpcji. 

– możliwość integracji z istniejącymi już licznikami oraz źródłami danych (np. BMS), 

– dostęp do danych z każdego miejsca na świecie przez stronę www. 

Przykładowy zrzut ekranu systemu S2Energy z prezentacją danych: 

Korzyści z wdrożenia S2Energy: 

– możliwość obniżenia kosztów zużycia energii nawet o 15-20% rocznie, 

– możliwość natychmiastowego reagowania na niepożądane zdarzenia takie jak nieprzewidziane wzrosty zużycia energii, przekroczenia mocy czynnej, i podejmowania decyzji w oparciu dane w czasie rzeczywistym, 

– trafne decyzje modernizacyjne i optymalizacyjne dzięki rzetelnej symulacji ich wpływu na zmianę profilu zużycia, 

– poprawa wizerunku firmy jako dbającej o środowisko naturalne. 

– możliwość pozyskiwania szczegółowych danych o zużyciu i kosztach energii na poszczególnych budynkach, maszynach, liniach produkcyjnych 
i odpowiedniego dostosowania harmonogramów produkcji. 

– możliwość automatyzacji działań np. wyłączania lub włączania poszczególnych urządzeń w zależności od bieżącej sytuacji i danych
o zużyciu energii lub wysokości jej produkcji (w przypadku OZE). 

Jeśli jesteś zainteresowany wyceną systemu dla Twojego przedsiębiorstwa/instytucji lub jego prezentacją prosimy
o kontakt: contact@s2innovation.com  

Tel. 795 794 676, 795 794 004.